Bell Schedules


Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Campus Opens 8:05 AM
Morning Bell 8:25 AM
School Begins 8:30 AM
Primary Recess (K-3rd) 9:50 AM 10:05 AM 15 min
Intermediate Recess (4th-6th) 10:10 AM 10:25 AM 15 min
TK & Kindergarten Lunch 11:20 AM 12:10 PM 50 min
1st & 2nd Grades Lunch 11:30 AM 12:20 PM 50 min
3rd & 4th Grades Lunch 12:00 PM 12:50 PM 50 min
5th & 6th Grades Lunch 12:30 PM 1:20 PM 50 min
Primary Dismissal (K-3rd) 2:45 PM
Intermediate Dismissal (4th-6th) 3:30 PM
Early Release Day Schedule (Every Wednesday)
Description / Period Start Time End Time Length
Campus Opens 8:05 AM
Morning Bell 8:25 AM
School Begins 8:30 AM
Primary Recess (K-3rd) 9:50 AM 10:05 AM 15 min
Intermediate Recess (4th-6th) 10:10 AM 10:25 AM 15 min
TK & Kindergarten Lunch 11:20 AM 12:10 PM 50 min
1st & 2nd Grades Lunch 11:30 AM 12:20 PM 50 min
3rd & 4th Grades Lunch 12:00 PM 12:50 PM 50 min
5th & 6th Grades Lunch 12:30 PM 1:20 PM 50 min
K-6th Dismissal 1:55 PM
Minimum Day Schedule 11/23/22, 3/10/23, 6/2/23
Description / Period Start Time End Time Length
Campus Opens 8:05 AM
Morning Bell 8:25 AM
School Begins 8:30 AM
Primary Recess (K-3rd) 9:50 AM 10:05 AM 15 min
Intermediate Recess (4th-6th) 10:10 AM 10:25 AM 15 min
TK & Kindergarten Lunch 10:30 AM 11:00 AM 30 min
1st & 2nd Grades Lunch 11:05 AM 11:35 AM 30 min
3rd & 4th Grades Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min
5th & 6th Grades Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min
K-6th Dismissal 12:55 PM